Wanderlust Store comprometeuse a facer accesible a súa páxina web de acordo co Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro, de accesibilidade de sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público (en diante, Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro) .

Esta declaración de accesibilidade aplícase a este sitio web.

Estado de conformidade

Esta web cumpre parcialmente o Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro, debido á falta de conformidade dos aspectos que se indican a continuación.

Non se pode acceder ao contido

Non se pode acceder ao contido recollido a continuación debido ao seguinte:

Incumprimento do Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro: podería haber erros específicos de edición nalgunha páxina web, tanto no contido HTML como nos documentos finais, publicados despois do 20 de setembro de 2018 (data de entrada en vigor do Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro). En concreto, pode haber erros nos documentos que conteñan gráficos, táboas complexas ou asinados electrónicamente antes da revisión da accesibilidade.

Carga desproporcionada: non aplicable.

O contido non entra no ámbito da lexislación aplicable: existen ficheiros ofimáticos en PDF ou noutros formatos publicados antes do 20 de setembro de 2018 que non cumpren totalmente todos os requisitos de accesibilidade; Tamén se poden atopar nesta situación contidos de terceiros non financiados, desenvolvidos ou baixo o control desta Consellería.

Elaboración desta declaración de accesibilidade

Esta declaración preparouse o 17 de marzo de 2023.

O método utilizado para elaborar a declaración foi unha autoavaliación.

Última revisión da declaración: 17 de marzo de 2023.

Observacións e información de contacto

Podes realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a) do Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro) como, por exemplo:

Informar de calquera posible incumprimento deste sitio web.

Transmitir outras dificultades de acceso ao contido.

Formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora sobre a accesibilidade do sitio web.

A través do seguinte correo electrónico: wanderlustore@gmail.com

As comunicacións serán recibidas e procesadas pola persoa responsable dos contidos deste sitio web.

Procedemento de solicitude

A través deste procedemento poderá incoar unha reclamación para coñecer e opoñerse ás causas da desestimación dunha solicitude de información accesible ou reclamación, instar a adopción das medidas oportunas no caso de non estar de acordo coa decisión adoptada. motivos polos que se considera que a resposta non cumpre os requisitos esixidos.

Contido opcional

A versión visible deste sitio web actualmente é de marzo de 2023 e nesa data revisouse o nivel de accesibilidade vixente nese momento.

A partir desa data realízanse revisións parciais dos contidos web novos ou modificados, co fin de garantir o cumprimento dos requisitos de accesibilidade da Norma UNE-EN 301549:2019, considerando as excepcións do Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro.

Búscase o uso dos estándares W3C: XHTML 1.0, CSS 3.0, WAI AA.

Información para a visualización correcta

As resolucións permitidas, óptimas e non admitidas do Portal son:

Permitido

A partir de 1024 x 768 píxeles

Óptimo

1024 x 768 píxeles

1280 x 1024 píxeles

Navegadores compatibles:

Google Chrome: compatible

Mozilla Firefox: comeza coa versión 51

Microsoft Edge: compatible

Opera: compatible

Para calquera navegador recoméndase sempre utilizar a versión máis recente, xa sexa porque se engaden novas funcións ou melloras, debido a correccións de erros e as versións antigas xa non son compatibles.